Алумни общество

 

Полетата със знак  *  са задължителни !

С натискането на бутона „Submit“ заявявам желанието си да стана член на “Алумни общество на завършилите студенти на ЮФ при ПУ”. Запознат/a съм и съм съгласен/съгласна с целите на Алумни обществото.

С натискането на бутона „Submit“ потвърждавам, че съм запознат/a с правата си за защита на данните (публикувани ТУК) и давам изричното си съгласие да се обработват личните ми данни с оглед осъществяване на целите и функциите на  Алумни обществото.