За дипломираните студенти от МП „Публична администрация“

Всички дипломирани студенти от МП „Публична администрация“ трябва предоставят снимка (размер 3,5 на 4,5 см. – матирана) и да се подпишат лично в дипломата си в периода 11.11. – 15.11. 2019 г. при инспектор П. Лупова в Учебен отдел – каб. Read More …

За всички дипломирани студенти

Всички дипломирани студенти (положили успешно държавни изпити през м. май и м. юни 2019 г.) от специалност “Право“ –   редовно  и задочно обучение, трябва да представят една снимка (формат: 3.5 на 4.5 см. – матирана), бележка от библиотеката, че не дължат Read More …

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

На 18.10.2019 г., от 15.00 ч., в 9-та аудитория –   Ректорат, ще се проведе обучителен семинар на тема „Алтернативното решаване на потребителски спорове според европейското и българското право“. Семинарът е част от панел от публични събития, организирани от Сдружението Read More …

Общо събрание на Факултетния студентски съвет на ЮФ

На основание чл.12, ал.1 от Правилника на ФССЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ (по-долу наричан Правилника) и в установения срок, свиквам Общо събрание на ФССЮФ. Същото ще бъде проведено на 22.10.2019 г., в календарен ден – вторник, от 17:30ч. в 6-та Read More …