Относно задължителната практика на 3-ти курс в прокуратурата

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА  НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІI КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” –  РЕДОВНО  И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 год. – ВИЖТЕ ТУК

Майска сбирка на клуба на цивилиста

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ви кани на майската си сбирка,  на която ще се представи и дискутира темата Обещаване на задължението или действието на трето лице Лектор: Петър Топуров, докторант по Гражданско и Read More …

За студентите от спец. Право – редовно обучение – избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г.

Избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г. – срокове за записване и условия – вижте ТУК Избираеми дисциплини се записват с подаване на заявление при г-жа П. Лупова, инспектор отдел „Учебен“, за всяка отделна дисциплина. Съгласно решение на ФС Read More …

За студентите от спец. Право – задочно обучение – избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г.

Избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г. – срокове за записване и условия – вижте ТУК Лекционни курсове по избираемите и факултативни дисциплини се провеждат при сформиране на група от най-малко 10 души. На студенти, които са избрали ИД, Read More …