Стажове по Фулбрайт в пловдивските съдилища

I. След като програмата започна от 1 април на тази година в съдилищата на гр. Пловдив, настъпва краят на нейния първи етап. Оценяването на дейностите от студентите за периода до края на м. юни 2024 г. се извършва от съответния съдия Read More …

Относно учебната практика за четвърти курс в Окръжен съд – Пловдив

І. ПЕРИОД за провеждане на задължителната практика в администрацията на Окръжен съд /по чл.10 от НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“ ОТ 1996 Г. В сила от 12.04.1996 г. Read More …

Относно учебната практика за втори курс в Общинска администрация

Периодът за провеждане на учебната практика за редовна форма на обучение е от 03. 06.2024 г. до 14.06.2024 г., а за задочна форма на обучение – от 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г. Съгласно изготвените таблици от отговорниците на курсовете са Read More …

На вниманието на дипломиралите се студенти Випуск 2023 г.

Всички дипломирали се студенти от редовна и задочна форма на обучение Випуск  2023 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломната книга  в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. Read More …

Разпределение на студентите от ЮФ за съдебните стажове по програма ,,Фулбрайт“

Начало на стажа – 1 април 2024 г. Име Материя Съдия, съд (от пловдивските) Дияна Парпарова Данъчно право М. Златанова – Административен съд Габриела Стойчева Наказателно право П. Сакутова – Районен съд Мадлен Павлова Наказателно право С. Узунов – Районен Read More …

Стипендии за втори семестър на учебната 2023/2024 г.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява началото на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на учебната 2023/2024 г. Приемът на документи за участие в класирането ще се проведе от 1 март 2024 г. до 14 март 2024 г. (до Read More …