Относно разпределените помощи за покриване на част от семестриалната такса

Комисията, определена от Факултетния студентски съвет, извърши разпределение на средствата (набрани от Благотворителния футболен турнир) за покриване на част от семестриалната такса. Молим всички, които са подали документи, да получат своите средства от Деканата на ЮФ – каб. 102 – Read More …

За новоприетите студенти в МП „Публична администрация“

Началото на учебните занятия за 1-ви семестър в Магистърска програма „Публична администрация“ за учебната 2018 – 2019 г. ще бъде на 20.10.2018 г. от 10.30 ч. в 14-та семинарна зала (етаж 3) на Ректората на ПУ.  Учебното разписание вижте ТУК

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

От 2017 г. са в сила Правилник за учебната дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“ (ПУД) и Правила за организация на учебния процес в ЮФ (ПОУПЮФ), в които са установени правилата за преминаване на студентите в по-горен курс. Студентите могат да Read More …