На вниманието на студентите от специалност „право“, 2-ри курс, редовна и задочна форма на обучение

Период за провеждане на задължителната практиката в Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1): 1.Задочно обучение – 05.06. – 16.06.2023 г. 2.Редвно обучение – 05.06. – 16.06.2023 г. За по-добра координация, в първия ден на практиката е необходимо отговорникът на всяка Read More …

На вниманието на студентите от специалност „право“, 3-ти курс, редовна и задочна форма на обучение

Период за провеждане на задължителната практиката в Районна прокуратура – гр. Пловдив: 1.Задочно обучение- 05.06. – 16.06.2023 г. 2.Редвно обучение- 19.06. – 11.09.2023 г. За по-добра координация, в първия ден на практиката за съответната група е необходимо нейният отговорник да Read More …

На вниманието на студентите от специалност „право“, 4-ти курс, редовно и задочно обучение

І. ПЕРИОД за провеждане на задължителната практика в администрацията на Окръжен съд /по чл.10 от НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“ ОТ 1996 Г. В сила от 12.04.1996 г. Read More …

На вниманието на дипломиралите се студенти през м. март и м. април 2023 г.

                             Всички студенти от редовна и задочна форма на обучение, дипломирали се през м. март и м. април 2023 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. Read More …

На вниманието на дипломиралите се студенти през м. октомври и м. ноември 2022 г.

Всички студенти от редовна и задочна форма на обучение, дипломирали се през м. октомври и м. ноември 2022 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 Read More …