На вниманието на дипломиралите се студенти през м. май и м. юни 2022 г.

Всички студенти от редовна и задочна форма на обучение, дипломирали се през м. май и м. юни 2022 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 Read More …

На вниманието на студентите от редовна форма на обучение

На 13 октомври 2022 г. (четвъртък) учебните занятия, планирани след 13:00 ч. до края на деня, се ОТМЕНЯТ. На 14 октомври 2022 г. (петък) се ОТМЕНЯТ учебните занятия за втори, трети, четвърти и пети курс поради провеждане на Юбилейна международна Read More …

Относно заплащането на таксите за обучение

Семестриалната такса за обучение се заплаща в срок до: – 20 календарни дни след началото на учебния семестър – за студентите в редовна форма на обучение; – 10 календарни дни след началото на учебния семестър – за студентите в задочна Read More …

Откриване на академичната 2022/2023 г.

Откриването на академичната година за първокурсниците ще се проведе на 26.09.2022 г. (понеделник), от 12:30 ч. в 6 аудитория – Ректорат, с връчване на студентските книжки. Лекциите по История на българската държава и право ще започнат след приключване на официалната Read More …

Преместване от/в друго висше училище

Предварителни условия: Успешно приключване на първата учебна година и при спазване на държавните изисквания.Необходими документи (при преместване):Академична справка;Заявление до Декан и Ректор;Квитанция от платена такса за процедурата по преместване, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния Read More …