Относно изпитите по Трудово право и Осигурително право – поправителната сесия, за студенти от редовна форма на обучение

Изпитите по Трудово право (01.09.2021 г.) и Осигурително право (02.09.2021 г.) ще се проведат онлайн, от 08:00 ч., паралелно в три класни стаи. Студентите в редовна форма на обучение от минали години, които желаят да се явят на един от Read More …

Относно провеждането на занятията със студентите от задочна форма на обучение

Занятията със студентите от задочна форма на обучение ще започнат присъствено съгласно обявените учебни разписания на специализирания сайт. Информация за начина на провеждане на следващите занятия ще бъде публикувана на 23.08.2021 г.

Относно изпитите по Административно право – обща част, ПДС и ТУРП в задочна форма на обучение

Обявената дата на изпитите за ликвидационна сесия по Административно право – обща част, Право на държавната служба и Териториално-устройствено развитие и планиране в задочна форма на обучение се променя на 05.07.2021 г. За повече информация вижте в График за поправителна Read More …

На вниманието на студентите от 4-ти курс, редовна и задочна форма на обучение

І. ПЕРИОД за провеждане на задължителната практика в администрацията на Окръжен съд /по чл. 10 от НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“ ОТ 1996 г. В сила от 12.04.1996 Read More …

Относно записването на студенти в задочна форма на обучение

Записването на студенти в задочна форма на обучение ще се извършва до края на м. юли 2021 г. и след 01.09.2021 г. (за тези, които желаят).През месец август няма да се издават документи и няма да се записват студенти!