Проект „Студентски практики“ – фаза 2

Приемът на документи по проект „Студентски практики“ – фаза 2, стартира от 13 юли 2020 г., всеки ден от 9:00 до 12:00 ч. в каб. 102. Документите от страна на обучаващите организации трябва да съдържат: 1. Договор между обучаващата организация Read More …

ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ!

Съгласно публикувания в интернет страницата на Пловдивския университет график, записването на новоприетите на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ студенти в Юридическия факултет е, както следва: – Студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение – на 8 и 9 юли 2020 г. – Студенти в Read More …

Относно изпита по Трудово право на 4 юли 2020 г.

Студентите от задочно форма на обучение, които не са от 4 или 5 курс в момента, но имат издадени индивидуални протоколи за изпита по трудово право на 4 юли 2020 г. и КОИТО НЕ СА СЕ ЯВЯВАЛИ НА ПРЕДХОДНАТА ДАТА- Read More …

Относно изпитите по Гражданскопроцесуално право и Арбитраж и алтернативно решаване на спорове

Информация за предстоящите изпити (електронно) по: Гражданскопроцесуално право (поправка и ликвидация) и Арбитраж и алтернативно решаване на спорове (ликвидация), а именно: Vк. РО – ГПП (поправка) 28.06. от 16 часа;Vк. ЗО – ГПП (поправка) 28.06. от 17 часа;Vк. РО и ЗО – ГПП  (ликвидация) 12.07. от 16 часа;Vк. Read More …

Сътрудник в отдел „Правен“ на Банка ДСК

Банка ДСК – Пловдив предоставя възможност на студенти от ЮФ да кандадатстват за позицията сътрудник към отдел „Правен“. Молим, желаещите да изпратят мейл и телефонен номер на електронната поща на факултета (law@uni-plovdiv.bg) в срок до 16:00 ч. на 17.06.2020 г. Read More …