График за провеждане на задължителната учебна практика на студентите от ІІI курс, редовна и задочна форма на обучение, в прокуратурата за академичната 2020/2021 г.

През тази учебна година имате задължителна практика по „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, която ще се проведе в Районна прокуратура. Студенти, които желаят да проведат учебната си практика Read More …

Относно дипломираните студенти

Всички  студенти от специалност „Право“ (редовна и задочна форма на обучение), дипломирани на ДИ по Публичноправни науки (30.10.2020 г.), следва в срок до 25.06.2021 г. в отдел “Учебен“ (225 каб.) да се подпишат ЛИЧНО в дипломата си, да представят една Read More …

График за провеждане на задължителна учебна практика на студентите от II курс, редовна и задочна форма на обучение, в администрацията на изпълнителната власт за академичната 2020 – 2021 г.

 През тази учебна година имате задължителна практика по „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист”, която ще се проведе в администрацията на  изпълнителната власт. Студенти, които желаят да проведат практиката Read More …

Относно изпитите по Трудово право и Осигурително право

Всички студенти от минали години (редовно и задочно обучение), които имат желание да се явят на поправителната сесия по Трудово право (13.06.-ЗО и 15.06.2021 г.-РО) и Осигурително право (20.06.2021 г.-ЗО), да изпратят заявление на ел. поща на инспектор Петя Лупова Read More …