За всички дипломирани студенти

Всички дипломирани студенти (положили успешно държавни изпити през месеците септември, октомври и ноември 2019 г.) от специалност “Право“ –   редовно  и задочно обучение, трябва да представят една снимка (формат: 3.5 на 4.5 см. – матирана), бележка от библиотеката, че не дължат Read More …

Мартенска сбирка на Клуба на цивилиста

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ви кани на мартенската си сбирка, на която ще се представи и дискутира темата Въпроси на завещателната дееспособност по българското наследствено право Лектор: Димитър Топузов, доктор по Гражданско и семейно Read More …

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ – ВТОРА СЕСИЯ

Стартира втора година на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката. Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията Read More …

Конкурс за участие в програмата LabCitoyen

Конкурс за млади българи франкофони на възраст между 20 и 26 години Изданието 2020 на програмата LabCitoyen ще бъде фокусирано върху основните права на детето. Кандидатите трябва да изпратят CV и мотивационно писмо на френски език преди 31 януари на Read More …

Представяне на нови книги

На 14 януари 2020 г. (вторник) в Заседателна зала на първи етаж на Ректората на Пловдивския университет, от 17:30 ч. ще  се представят заглавия, издадени през 2019 г., чийто автори са преподаватели от Юридическия факултет. Заповядайте!    

Въпросник за студенти

Европейският съюз обяви покана за проекти за създаване на „Европейски университети“, целта на която е да обедини няколко академични институции от целия ЕС под една обща мрежа. Тези „Европейски университети“ ще трябва: – да включват партньори от висши учебни заведения Read More …