Относно новия сайт на ЮФ

От м. август 2018 г. стартираме новата интернет страница на Юридическия факултет на ПУ. Старият сайт няма да се актуализира. Продължаваме да развиваме новия сайт и се извиняваме, ако има временни прекъсвания в началото.

Относно ДИ по НПН – 08.06.2018 г.

На основание чл. 29, ал. 7, изр. второ от Правила за организацията на учебната дейност в специалността „Право“ на Юридическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“ – решение на казуса – вижте ТУК

Есенна сесия на държавните изпити

1. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ 05 и 06 октомври  2018г.   2. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ 26 и 27 октомври  2018г.   3. ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ 09 и 10 ноември  2018г.     Студенти, които са завършили семестриално /положили успешно семестриалните изпити/ подават Заявление в Read More …