На вниманието на новоприетите студенти в МП „Публична администрация“

Откриването на учебната година (и първата лекция) за новоприетите студенти в Магистърска програма „Публична администрация“ ще се проведе присъствено на 18 ноември (събота) 2023 г. от 10:30 ч. в 14 с.з. на Ректората на ПУ. Разписанието на учебните занятия за Read More …

На вниманието на дипломиралите се студенти от МП „Публична администрация“

Всички студенти от МП „Публична администрация“, дипломирали се на 19.05.2023 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) Read More …

Относно записването в по-горен курс

Съгласно решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол № 113/20.09.2023 г.), студентите могат да продължат обучението си в по-горен курс с три невзети изпита по изключение за академичната 2023/2024 г. Студенти, които имат повече от три невзети изпита и Read More …

На вниманието на студентите от първи курс, редовна форма на обучение

На 02.10.2023 г. (понеделник) занятията на студентите от първи курс, редовна форма на обучение, ще започнат от 9:00 ч., в 6 аудитория с официално откриване на учебната година и раздаване на студентските книжки от декана на ЮФ.

Информационна среща „Добре дошли в Юридическия факултет“

На 29 септември (петък) 2023 г. от 10:00 ч. в 7-а аудитория (2-ри етаж на Ректората) на ПУ „Паисий Хиледдарски“ ще се проведе информационната среща „Добре дошли в Юридическия факултет“. Събитието се провежда по традиция преди началото на академичната година Read More …

Преместване от друго висше училище

Предварителни условия: Успешно приключване на първата учебна година и при спазване на държавните изисквания. Необходими документи: Документите се депозират в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) в Read More …