За студентите от 2-ри курс, Редовно и Задочно обучение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” – РЕДОВНО  И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 год. През тази учебна година имате задължителна практика, съгласно Наредбата за Read More …

За кандидат-студентите на Юридическия факултет

Уважаеми кандидат-студенти, Във връзка с публикувана информация през последните дни относно промяна в условията за кандидатстване в специалност „Право”, Ви уведомяваме следното: Към настоящия момент – 21.05.2020 г., няма промяна в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше Read More …

Връчване на дипломите на Випуск 2019, спец. Право

Връчването на дипломите ще се проведе на 16.06. 2020 г. за всички завършили редовно обучение, а за завършилите задочно обучение – на 17.06. 2020 г. Събитието ще се проведе в 11-та ауд. на Ректората при спазване на мерките за превенция Read More …

На вниманието на всички студенти

Всички студенти с индивидуални протоколи или желаещи да получат такива, които имат намерение да се явят на изпитната сесия през месец юни, да го заявят по телефона (032/261 314) или на електронната поща (p_lupova@uni-plovdiv.bg) на инспектор Петя Лупова. ЗА СТУДЕНТИТЕ, Read More …

Относно държавните изпити

Съгласно Решение на НС, обн. в ДВ от 07.04.2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение в страната и предприемане на мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 Ви уведомяваме, че се ОТЛАГА провеждането на държавните изпити, насрочени Read More …