Откриване на учебната 2021/2022 г. за МП „Международни отношения“

Новата учебна година ще бъде открита на 27 ноември 2021 г. от 10:00 ч. от ръководителя на програмата проф. д-р Ирена Илиева. Следват лекции при проф. д-р Стефка Наумова  на тема „Въведение в модерните правни системи“. Линк за  присъединяване с Read More …

Относно ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. и Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № Р33-5315/20.10.2021 г. на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ при провеждането на държавния изпит по Публичноправни науки в присъствена форма на 12 и Read More …

На вниманието на дипломираните студенти от МП „Публична администрация“

Всички  студенти от МП „Публична администрация“, дипломирани  на 14 май 2021 г., следва задължително  и лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“ (каб. 225)  в  приемното  време (от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. Read More …

На вниманието на кандидатите за магистърска програма „Публична администрация“

Подалите документи за МП „Публична администрация“, при невъзможност да се запишат лично в програмата, могат да го направят и електронно, като за целта пишат на ел. поща – p_lupova@uni-plovdiv.bg. Ще получите отговор, съдържащ необходимата информация и документи.

Относно ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № Р33-5315/20.10.2021 г. на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ при провеждането на държавния изпит по Наказателноправни науки в присъствена форма на 22 и 23 октомври 2021 г.  ще Read More …