Относно проект „Студентски практики“

Продължава приемането на студентски договори по проекта. Право на участие имат всички студенти, фигуриращи в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. Поради спецификата на обучението по специалността „Право“, което се провежда само в образователно-квалификационна степен „магистър“, се Read More …

О Б Я В А

На основание чл.26, ал.6 от ЗВО във връзка с чл.41, ал.5 и чл.42, ал.2 и ал.3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на Юридическия факултет – Протокол No 90 от 5 Март 2021 г., свиквам Общо събрание Read More …

За кандидат-студентите през академичната 2021/2022 г.

За академичната 2021/2022 г. приемните изпити за кандидатстване в специалност „Право“ са отменени. Запазва се приемът в задочна форма на обучение в специалност „Право“, като обучението е само платено. Ще се кандидатства с оценките от ДЗИ по БЕЛ и оценката Read More …

Относно изпита по Трудово право на 21.03.2021 г. (неделя) от 08:00 ч. за студенти ЗО и минали години

Студентите в ЗАДОЧНА ФОРМА на обучение от минали години, които желаят да се явят на изпита по Трудово право на 21.03.2021 г., трябва да се свържат с инсп. Петя Лупова за издадене на индивидуален протокол. Срок – до 16.03.2021 г. Read More …

Относно издаването на индивидуални протоколи

С решение на ФС бе прието, че исканията за издаване на индивидуални протоколи ще бъдат приемани до 12 часа на обяд на последния работен ден преди датата на съответния семестриален изпит. Когато изпитът се провежда няколко дни, това е работният Read More …