Преместване от/в друго висше училище

Предварителни условия: Успешно приключване на първата учебна година и при спазване на държавните изисквания.Необходими документи (при преместване):Академична справка;Заявление до Декан и Ректор;Квитанция от платена такса за процедурата по преместване, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния Read More …

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ КУРС, РЕДОВНО  И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 През учебната 2021/2022 г. имате задължителна практика по „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист”, която ще се проведе в администрацията на  изпълнителната власт при следният график: От 20.06.2022 г. Read More …

На вниманието на студентите от 4-ти курс, редовна и задочна форма на обучение

І. ПЕРИОД за провеждане на задължителната практика в администрацията на Окръжен съд /по чл.10 от НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“ ОТ 1996 Г. В сила от 12.04.1996 г. Read More …

Относно издаването на индивидуални протоколи

Студенти, които желаят да получат инидивидуален протокол за изпити от минали години, могат да го направят в отдел „Учебен“ (каб. 225) в срок до 03.06.2022 г. и от 13.06. до 20.06.2022 г. Изпитната сесия се провежда присъствено, протоколите се получават Read More …

Относно дипломираните студенти през м. октомври и ноември 2021 г.

Всички  студенти от редовна и задочна форма на обучение, дипломирани през м. октомври  и ноември 2021 г., следва задължително лично да се явят в отдел “Учебен“ (каб. 225) в приемното  време (от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. Read More …

Относно провеждането на учебните занятия със студентите от редовна форма на обучение

Считано от 04.04.2022 г. обучението в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се осъществява в присъствена форма съгласно обявените учебни разписания на специализирания сайт. С оглед възможни затруднения на студентите за посещаване на лекциите и семинарните занятия, ФС на Read More …

Относно провеждането на учебните занятия

С отпадането на епидемичната обстановка от 1 април 2022 г., очакваме заповед от Министерство на здравеопазването за евентуални нови мерки. При липса на ограничения, от 4 април 2022 г. обучението в Юридическия факултет ще се осъществява в присъствена форма съгласно Read More …

Относно изпита по Трудово право за студентите от задочна форма на обучение

Изпитът по Трудово право на 27.03.2022 г. (неделя) ще се проведе онлайн, с начален час 08:30 ч., паралелно в две класни стаи. Студентите ще получат списъците с разпределение и линкове за вход в класните стаи на електронната поща на курса Read More …