Относно изпитите по Административно право – обща част, ПДС и ТУРП в задочна форма на обучение

Обявената дата на изпитите за ликвидационна сесия по Административно право – обща част, Право на държавната служба и Териториално-устройствено развитие и планиране в задочна форма на обучение се променя на 05.07.2021 г. За повече информация вижте в График за поправителна Read More …

На вниманието на студентите от 4-ти курс, редовна и задочна форма на обучение

І. ПЕРИОД за провеждане на задължителната практика в администрацията на Окръжен съд /по чл. 10 от НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО“ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ“ ОТ 1996 г. В сила от 12.04.1996 Read More …

Относно записването на студенти в задочна форма на обучение

Записването на студенти в задочна форма на обучение ще се извършва до края на м. юли 2021 г. и след 01.09.2021 г. (за тези, които желаят).През месец август няма да се издават документи и няма да се записват студенти!

Преместване от/в друго висше училище

Предварителни условия: Успешно приключване на първата учебна година и при спазване на държавните изисквания.Необходими документи (при преместване):Академична справка;Заявление до Декан и Ректор;Квитанция от платена такса за процедурата по преместване, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния Read More …

График за провеждане на задължителната учебна практика на студентите от ІІI курс, редовна и задочна форма на обучение, в прокуратурата за академичната 2020/2021 г.

През тази учебна година имате задължителна практика по „Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, която ще се проведе в Районна прокуратура. Студенти, които желаят да проведат учебната си практика Read More …

Относно дипломираните студенти

Всички  студенти от специалност „Право“ (редовна и задочна форма на обучение), дипломирани на ДИ по Публичноправни науки (30.10.2020 г.), следва в срок до 25.06.2021 г. в отдел “Учебен“ (225 каб.) да се подпишат ЛИЧНО в дипломата си, да представят една Read More …