Пролетни правни дни в Юридическия факултет

Писмо – покана за участие в конференцията – вижте ТУК

Изисквания към материалите – вижте ТУК

Регистрационна форма – изтеглете от ТУК

Invitation

Guidelines for the authors

Registration form