Представяне на нова книга за спедиционния договор

На 28.04.2018 г. в зала „Компас“ на Ректората се проведе представяне на книгата „Спедиционният договор“ с автор д-р Жана Колева – главен асистент в Юридическия факултет. На самото събитие присъстваха зам.-деканът на ЮФ доц. д-р Христо Паунов, колеги-преподаватели от ЮФ, Read More …

Лекция за стопанските договори и спорове в правото на НРБ

По случай Деня на Конституцията и юриста, но ден по-късно, на 17 април, Клубът на цивилиста при Юридическия факултет на Пловдивския университет (КЦ) и Дружеството на Съюза на юристите в България – Пловдив (СЮБ) проведоха съвместна проява. На нея лекторът Read More …

СКРЪБНА ВЕСТ

На 17 февруари 2018 г. ни напусна ни проф. д.ю.н. Цветана Каменова,  която е един от основателите и първи декан на Юридическия факултет в ПУ ”Паисий Хилендарски” (1992-1999). Професор Каменова бе преподавател в същия факултет от самото му създаване до Read More …

Първа за годината сбирка на Клуба на цивилиста

В средата на януари, на първата за годината сбирка на Клуба при Юридическия факултет на ПУ, докт. Толик Генчев представи доклад на тема „Суброгация в отношенията между съпрузи“. Терминът обозначава встъпването в правата на кредитора от страна на трето лице, Read More …

ЯНУАРСКА СБИРКА НА КРЪЖОКА ПО ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

На 12.01.2018 г. се проведе четвъртата сбирка на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на ПУ за учебната 2017-2018 г. Тя бе посветена на темата „ПУБЛИЧНОСТ НА ВПИСВАНИЯТА – ПОГЛЕД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР“. Лектори на сбирката Read More …