Конкурс за есе на Висшия адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет обявява награда за написване на есе на тема: „НЕЗАВИСИМИ ЛИ СА АДВОКАТИТЕ И АДВОКАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ?“. Конкурсът е за студенти, обучаващи се по специалността „Право“ във всички ВУ от страната и чужбина. Наградите са в три степени: Read More …

Награди от конкурса за есе, посветен на 30 години действаща Конституция

Приетата на 12 юли 1991 г. Конституция на Република България е начало и същевременно продължение на дълбоки реформи в българското общество. И миналото, и настоящето показаха, че пътят на следването на тези конституционни посоки е дълъг и нелек. В годината, Read More …

ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ в ЮФ по избрани теми от областта на правото

На 11 септември 2021 г. (събота) от 13:00 ч. ще се проведе лекция на тема: Гражданскоправна защита на интелектуалната собственост Достъп чрез линка https://meet.google.com/lookup/d4glqxcg5g На 12 септември 2021 г. (неделя) от 10:00 ч. ще се проведе лекция на тема: Законови Read More …

ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ в ЮФ по избрани теми от областта на международното частно право

На 11 септември 2021 г. (събота) от 11:00 ч. ще се проведе лекция на тема: Доктрината на препращането (renvoi) в правото на Република Северна Македония На 12 септември 2021 г. (неделя) от 11:00 ч. ще се проведе лекция на тема: Read More …

ОСМА СТУДЕНТСКА ЮРИДИЧЕСКА НАУЧНА АКАДЕМИЯ

Студентската юридическа научна академия (СЮНА) е научно-практически форум, насочен към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. СЮНА е традиционно събитие в живота на факултета, което се Read More …

Трети лекториум по академично правно писане

В началото на юни 2021 г. се проведе третата онлайн среща на Лекториума по академично правно писане. Проявата е организирана от Юридическия факултет  на Пловдивския университет (ЮФ).Нейната цел е да подпомогне уменията на докторантите и студентите от ЮФ приписането на Read More …

Конкурс за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“

Конкурс за есе на тема “30 години Конституция на Република България – постижения и предизвикателства“ Днешният свят на правото е едно непрекъснато взаимодействие между конституционни традиции, европейски и универсални стандарти. Бидейки част от този развиващ се свят съвременната конституция е Read More …