Студент по право от Пловдивския университет на Еразъм+ практика в Съвета на Европа

Визитка. Казвам се Станислав Личев и съм студент в последния курс на обучение в Юридическия факултет. По време на следването си в Университета имах удоволствието да се възползвам от чудесните възможности за различни видове студентска мобилност, които предоставя програма Еразъм+. Read More …

Студенти прависти, социолози и политолози обсъждаха проблеми в изборния процес

Юридическият факултет към ПУ “Паисий Хилендарски“ заедно с Кръжока по публичноправни науки към същия факултет организираха значим Дискусионен форум, посветен на актуалните въпроси в изборното законодателство. Инициативата бе подета от активни студенти, които се интересуват не само от правото, но Read More …

Съвместни инициативи с Правния факултет на Университета в Битоля

Към академичния състав на ЮФ на Пловдивския университет е отправена покана за участие в ежегодната конференция през м. май 2019 г. от ЮФ на Университета в Битоля, Македония. Двата факултета са партньори по програмата „Еразъм+“. Налице е взаимно съгласие за Read More …

Студенти по право от Пловдивския университет са победители на национален конкурс

На 27.11.2018 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в София се проведе награждаването на победителите от националния конкурс за студентски реферати на тема: „Проблеми на правния статус на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България“. Read More …

Българското участие в сравнителноправна конференция

Българското участие в сравнителноправна конференция[1]   В края на ноември т.г. двама преподаватели от Юридическия факултет на Пловдивския университет бяха единствените преки български участници на ежегодната конференция, организирана по многогодишния мащабен изследователски проект „Общата сърцевина на европейското частно право“, ръководен Read More …

Международна научна конференция „Право и културни ценности“

На 16.11.2018 г. в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет се проведе мащабна международна научна конференция, посветена на правото и културните ценности. Събитието бе организирано съвместно от Юридическия факултет на Пловдивския университет (ЮФ) и Института за държавата и правото Read More …