ELSA-Plovdiv

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПРАВО

European Law Students’ Association (ELSA)
ЕЛСА е най-голямата асоциация на студенти по право в света. Има над 35 000 члена в 42 държави и в над 200 факултета в цяла Европа.

 

Мисия

Vision:
„A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.“
Purpose:
„To contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote social responsibility of law students and young lawyers.“

 

Описание

ЕЛСА е най-голямата асоциация на студенти по право в света. Има над 35 000 члена в 42 държави и в над 200 факултета в цяла Европа.
ЕЛСА извършва своята дейност в 3 раздела:

1. A&A – Academic activities – възможност на студентите по право да се изявяват академично и да участват на национално и европейско равнище в:
– Симулации на съд;
– Състезания по решаване на казуси;
– Състезания по писане на есе;

2. S&C – Seminars & Conferences:
– Семинари на различни актуални и дискусионни за студентите право теми;
– Конференции на различна тематика, провеждащи се в България и чужбина;
– Атрактивни летни училища в държави като Испания, Италия, Португалия, Турция, Германия, Холандия и др.;

3. STEP – Student`s Trainee Exchange Program – правни стажове в чужбина:
– в различни адвокатски кантори из Европа,
– в институции като Съвета на Европа, неправителствени организации и международни институции.

Чрез новата локална група на „ЕЛСА“ в гр. Пловдив, студентите от Юридическия факултет ще могат лесно да станат членове на асоциацията и да получават всичко, което тя ще предложи. Също така ще се организират събития, конкурси, семинари и др. по актуални правни теми, в които студентите ще имат възможност да се включат.

 

За контакти

Телефон: 0893 56 86 80

Електронна поща: elsa_plovdiv@abv.bg

Уебадрес: https://www.facebook.com/groups/132261820216008