Студенти

Юридическият факултет се гордее с многообразие на формите за изява на своите студенти и докторанти:

 • Факултетен студентски съвет
 • Европейска асоциация на студентите по право (ELSA) – клон Пловдив
 • Студентски клуб по Международно хуманитарно право
 • Клуб на цивилиста
 • Кръжок по гражданско и търговско право
 • Кръжок по публичноправни науки
 • Кръжок по междунарноправни науки
 • Кръжок по наказателноправни науки
 • Студентска юридическа научна академия
 • Състезание по гражданско и търговско право
 • Алумни общество на завършилите студенти
 • Спортни състезания, конкурси, правни състезания на други ЮФ, викторини и др.