Представяне на книги на академичната общност от Юридическия факултет

Началото на 2020 г. беше поставено с превърнала се в традиция проява. Целта на инициативата е да представи и популяризира научни издания на правна тематика, чиито автори са студенти и преподаватели от Факултета. На 14 януари т.г. в Заседателната зала Read More …

Лекция и дискусия с председателя на Комисията за защита на потребителите

През последната учебна седмица на м. декември 2019 г. студентите от Юридическия факултет, избрали лекционния курс по Правна защита на потребителите, участваха в интересна проява. Осъществи се замисълът на преподавателския екип за среща с г-н Димитър Маргаритов – юрист и Read More …

Лекции по „Еразъм +“ в Юридическия факултет

В края на м. ноември гост преподавател от Университета в Битоля, Северна Македония  представи лекции пред студенти от Факултета по избрани теми от областта на международното частно право. Лектор беше доц. д-р Миряна Ристовска от ЮФ на Университета „Климент Охридски“, Read More …

Българо-френска работна среща по проблемите на дългосрочната грижа за възрастни лица

На 25 ноември 2019 г. катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на ПУ бе домакин на българо-френска работна среща по проблемите на дългосрочната грижа за възрастни лица. Партньор от френска страна бе д-р Филип Мартен, старши изследовател и директор на Read More …

Доц. д-р Даниела Дончева е новият декан на Юридическия факултет

Общото събание на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, което се проведе на 18 ноември 2019 г.  избра доц. д-р Даниела Дончева за декан на факултета. Доц. Даниела Дончева е родена през 1974 г. Завършила е средно образование в Read More …

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ПО МЕЖДУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО

На 4-ти и 5-ти ноември, в зала „Нева“ на хотел „Санкт Петербург“, се проведе Национален студентски дискусионен форум по Международно хуманитарно право. Домакин на събитието беше Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, като форумът е част от проект „Динамика Read More …

Колоквиум по правните проблеми на майчинството

На 18-ти октомври тази година в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе колоквиум с международно участие на тема „Правни проблеми на майчинството – от Древния Рим до наши дни“[1]. Домакин на събитието беше Юридическият факултет (ЮФ) на Университета, а Read More …