АЛУМНИ

Алумни обществото на завършилите студенти и докторанти на Юридическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

 

 • Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на ЮФ при ПУ “Паисий Хилендарски”;
 • Насърчаване на съвместни инициативи между Ръководството на ЮФ при ПУ “Паисий Хилендарски” и неговите бивши и настоящи възпитаници;
 • Подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите по право в ЮФ при ПУ;
 • Обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по право и координиране на усилията за тяхното решаване със съдействието на бившите студенти и докторанти на ЮФ на ПУ;
 • Организиране на професионални, научни, културни, спорни и други събития, включително на международно ниво, с участието на настоящи и завършили студенти по право на ЮФ при ПУ и докторанти;
 • Насърчаване провеждането на обучителни стажове и практики на студентите по право в ЮФ при ПУ;
 • Насърчаване и съдействие за професионалната реализация на студентите по право в ЮФ при ПУ;
 • Представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на настоящите студенти по право и търсене на съдействие за тяхното решаване;
 • Отстояване на правата и законните интереси на студентите по право в ЮФ при ПУ;
 • Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите по право в ЮФ при ПУ.

 

За постигане на своите цели, Алумни обществото:

 

 • Създава и поддържа електронна база данни на възпитаниците на ЮФ при ПУ (бивши студенти и докторанти) с оглед добра комуникация и сътрудничество между тях и университета;
 • Популяризира целите на Алумни обществото и постиженията на завършилите Юридическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски пред държавните органи и обществени организации, органите на висшите училища;
 • Събира на информация за обучението по право в страната и в чужбина, за проблемите на студентите по право и огласява на добри практики;
 • Организира и участие в обучения, стажове, специализации и семинари и др. инициативи;
 • Търси на съдействие и привлича на консултанти и експерти за подпомагане дейността на Алумни обществото;
 • Влиза в контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.

Заявление за членство – попълнете ТУК

Фейсбук страница – ТУК