Връзки

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ:

Портал на Европейския съюз

Съд на европейската общност

Офис на ЕС за набиране на персонал

Европейска интеграция, конкурси и програми

Делегация на Европейската комисия в България

Достъп до правото на Европейския съюз

Образци и инструкции за европейския модел на автобиография (CV)

Eupopass – образование и работа в Европа

Европейска асоциация на студентите юристи – България

 

СЪДЕБНА СИСТЕМА:

Върховен административен съд

Върховен касационен съд

Апелативен съд – гр. Пловдив

Окръжен съд – гр. Пловдив

Районен съд – гр. Пловдив

 

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ:

Президент на Република България

Народно събрание

Министерски съвет

Конституционен съд

Регистър на административните структури

Българска народна банка

Национален осигурителен институт

http://www.plovdiv.bg/