Състав

Академичен състав на Катедра МСП

 

  • Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева – ръководител Катедра
  • Проф. д-р Жасмин Попова
  • Проф. д.ю.н. Цветана Каменова
  • Проф. д-р Ирена Илиева
  • Доц. д-р Димитър Деков – секретар на Катедрата – е-mail: ddekov<@>uni-plovdiv.bg
  • гл. ас. д-р Тодор Коларов
  • гл. ас. д-р Гергана Гозанска
  • ас. Мария Христозова
  • ас. д-р Стоян Мемцов