Дисциплини

І. Задължителни дисциплини:
Наказателно право
Наказателен процес
Криминалистика
Криминология
ІІ. Избираеми дисциплини:
Наказателно-изпълнително право
Съдебни експертизи
Съдебна психология
Полицейско разузнаване
Международно наказателно право
ІІІ. Факултативни дисциплини:
Съдебна медицина
Съдебна психиатрия