Дисциплини

І. Задължителни дисциплини:

 • Римско частно право
 • Обща теория на правото
 • История на българската държава и право
 • Обща теория на държавата
 • Латинска правна терминология и казуистика

ІІ. Избираеми дисциплини:

 • Римско публично право
 • Антични правни системи
 • Обичайно право
 • Правен режим на вероизповеданията
 • Съдебен превод

ІІІ. Факултативни дисциплини:

 • Съдебна реторика
 • Западен език
 • Юридически испански език