Състав

Академичен състав на Катедра ТИП

 

  • Проф. д-р Георги Пенчев – Списък с публикации на проф. Г. Пенчев
  • Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова
  • Доц. д-р Петя Неделева – ръководител Катедра – e-mail: petia_nedeleva@abv.bg
  • Доц. д-р Бойка Чернева
  • Доц. д-р Янаки Стоилов
  • Гл. ас. д-р Димитър Ханев –  – e-mail: d_hanev@uni-plovdiv.bg
  • ас. Тихомир Рачев
  • преп. Кристина Крислова – секретар на катедрата