СЮНА

І. Обща информация
Студентската юридическа научна академия (СЮНА) е научно-практически форум, насочен към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. СЮНА е традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година и по този начин допълнително стимулира студентското научно творчество.
ІІ. Условия за участие
В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
В рамките на тази инициатива, всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15-20 страници и да засяга въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в своите разработки една широка палитра от правна проблематика.

Студентите, които желаят да участват в СЮНА 2021, трябва в срок до м. март 2021 г. вкл. да попълнят и изпратят заявление във вид на Гугъл формуляр –  кликнете ТУК.
Попълването на формуляра става, като се използва студентският акаунт с университетската ел. поща.


През м. март 2021 г. организаторите ще проведат информационна среща с участниците за уточняване на подробности за провеждането на СЮНА 2021 г.За Студентска Юридическа Научна Академия` 2020 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия` 2019 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия` 2017  – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия` 2014  – повече прочетете ТУК