СЮНА

І. Обща информация
Студентската юридическа научна академия (СЮНА) е научно-практически форум, насочен към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. СЮНА е традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година и по този начин допълнително стимулира студентското научно творчество.
ІІ. Условия за участие
В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
В рамките на тази инициатива, всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15-20 страници и да засяга въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в своите разработки една широка палитра от правна проблематика.

Студентите, които желаят да участват в СЮНА 2020, трябва да заяват това, като изпратят в срок до края на първи семестър (за редовно обучение) на уч. 2019-2020 г.18.01.2020 г. трите си имена, курс и форма на обучение, факултетен номер, телефон за връзка и заглавие на своята разработка на специално създадената за целта електронна поща: lawacademy.pu@gmail.com

Крайният срок за получаване на окончателно готовите научни разработки в електронен вид на горепосочения e-mail е 30 юни 2020 г. Ще се получава потвърждение, че работата е получена.

При съществуваща възможност, организаторите ще организират междинно обучение за участниците.

За Студентска Юридическа Научна Академия` 2019 – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия` 2017  – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия` 2014  – повече прочетете ТУК