СЮНА

І. Обща информация
Студентската юридическа научна академия (СЮНА) е научно-практически форум, насочен към студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е създадена по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет. СЮНА е традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година и по този начин допълнително стимулира студентското научно творчество.

 

ІІ. Условия за участие
В Студентската юридическа научна академия основен участник са студентите от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
В рамките на тази инициатива, всеки желаещ да участва студент трябва да представи разработка на юридическа тематика, която да бъде в максимален обем до 15 страници и да засяга въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Това дава възможност на студентите да разгърнат своя потенциал и да обхванат в своите разработки една широка палитра от правна проблематика.

 

Студентите, които желаят да участват в СЮНА 2019, трябва да заяват това, като изпратят в срок до 31 декември 2018 г. трите си имена, курс и форма на обучение, факултетен номер, телефон за връзка и заглавие на своята разработка на специално създадената за целта електронна поща: lawacademy.pu@gmail.com
Крайният срок за получаване на окончателно готовите научни разработки в електронен вид на горепосочения e-mail е 20 май 2019 г. Ще се получава потвърждение, че работата е получена.

 

При съществуваща възможност, организаторите ще организират междинно двудневно обучение за участниците, чието евентуално провеждане ще бъде през м. март или м. април 2019 г.
Информационна брошура за желаещите да участват в СЮНА 2019 – вижте ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия` 2017  – повече прочетете ТУК
За Студентска Юридическа Научна Академия` 2014  – повече прочетете ТУК