Задочно обучение


Учебен план
Година Курс
2020 – 2021 I II III IV V

Информация

– Списък на избираеми и факултативни дисциплини за уч. 2020-2021 г.  – вижте ТУК

– Подаването на заявления за възстановяване на студентски права се прави ежегодно в периода 01.07. – 30.07. в Учебен отдел.

– Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини – вижте ТУК 

– Академичен календар на учебната 2020-2021 г. – вижте ТУК

– Местоположение на учебните зали – вижте ТУК

– Европейска система за трансфер на кредити – прочетете ТУК