Задочно обучение


Учебен план
Година Курс
2021 – 2022 I II III IV V

Информация

– Списък на избираеми и факултативни дисциплини за уч. 2022-2023 г.  – вижте ТУК

– Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини – вижте ТУК 

– Академичен календар на учебната 2022-2023 г. – вижте ТУК

– Местоположение на учебните зали – вижте ТУК

– Европейска система за трансфер на кредити – прочетете ТУК