Редовно обучение


Учебен план
Година Курс
2018 – 2019 I II III IV V

Информация

– Списък по групи на 1-ви курс през уч. 2018-2019 г. – вижте ТУК

– Списък на избираеми и факултативни дисциплини за 1-ви семестър на уч. 2019-2020 г. – срокове за записване и условия – вижте ТУК

– Избираеми дисциплини за 2-ри семестър на уч. 2018-2019 г. – срокове за записване и условия – вижте ТУК

– Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини – вижте ТУК

– Подаването на заявления за възстановяване на студентски права се прави ежегодно в периода 01.07 – 30.07. в Учебен отдел.

– Академичен календар на учебната 2018-2019 г. – вижте ТУК

– Местоположение на учебните зали – вижте ТУК

– Европейска система за трансфер на кредити – прочетете ТУК