Редовно обучение


Учебен план
Година Курс
2023 – 2024 I II III IV V

Информация

– Списък на избираеми и факултативни дисциплини за уч. 2023/2024 г.  – вижте ТУК

– Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини – вижте ТУК

– Подаването на заявления за възстановяване на студентски права се прави ежегодно в периода 01.07 – 30.07. в Учебен отдел.

– Академичен календар на учебната 2023/2024 г. – вижте ТУК

– Местоположение на учебните зали – вижте ТУК

– Европейска система за трансфер на кредити – прочетете ТУК