Редовно обучение


Учебен план
Година Курс
2020 – 2021 I II III IV V

Информация

– Списък на избираеми и факултативни дисциплини за уч. 2020-2021 г.  – вижте ТУК

В срок до 28 юли 2020 г. (вторник) вкл. студентите от съответния курс трябва да да попълнят формуляра в приложения линк, като посочат избираеми учебни дисциплини. След 28.07.2020 г. формулярът няма да приема отговори и студентите, които не са направили своя избор, ще бъдат разпределени служебно.
Вход във формуляра – със служебна университетска поща.

Линк за 3-ти курс

Линк за 4-ти курс

Линк за 5-ти курс

– Брошура с анотации на избираемите и факултативните дисциплини – вижте ТУК

– Подаването на заявления за възстановяване на студентски права се прави ежегодно в периода 01.07 – 30.07. в Учебен отдел.

– Академичен календар на учебната 2020-2021 г. – вижте ТУК

– Местоположение на учебните зали – вижте ТУК

– Европейска система за трансфер на кредити – прочетете ТУК