Правни клиники

Правните клиники към юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ са създадени през 1998 г. от проф. Цветана Каменова. Основната им дейност е обучението и подготовката на студенти от юридическия факултет за практикуващи юристи, както и да преподават правни знания на неюристи.Това е особена форма на обучение, която има за цел да предостави на студентите юристи възможност да придобият практически знания и умения в областта на правото по време на тяхното следване.Наименованието „клиники“ директно се възприема от САЩ, където тази форма е много широко разпространена и работи изключително успешно в най-престижните американски университети. Под термина „клинично обучение“ се има предвид обучение и работа в реална обстановка. Подобно на обучението по медицина, при което основна част от него се извършва в болниците и клиниките, така и студентите юристи трябва да имат възможност по време на следването си да придобиват и практически знания умения.

  

В Юридическия факултет досега са осъществявали дейност следните клиники:
  1. „Адвокатска защита по наказателни дела“
  2. „Адвокатска защита по трудови дела“
  3. „Правна защита на потребителите“
  4. „Работа с юридически лица с нестопанска цел“
  5. „Изготвяне на прокурорски актове“
  6. „Изготвяне на съдебни актове“
  7. „Преподаване на правни знания на неюристи“
  8. „Правна защита на лица с психични заболявания и ментални увреждания“
В отделните клиники студентите придобиват практически знания и умения под ръководството на преподавател, съответно адвокат, съдия или прокурор. Те се обучават как да работят като адвокати, прокурори или съдии. Учат се как да изготвят съдебни и прокурорски актове. Т. нар. „адвокатски“ клиники предоставят квалифицирана правна помощ на социално слаби клиенти. Студентите работят по действителни казуси на клиенти под ръководството на преподавател и адвокат.
Идеята и дейността на правните клиники има голямата подкрепа на правната общност в град Пловдив – съд, прокуратура и адвокатската колегия.