Факултет

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността „Право“. В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавната администрация, за защита правата и интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица. Юридическият факултет също така предлага обучение по Магистърска програма „Публична администрация“ и Магистърска програма „Международни отношения“ .

Страница на ЮФ във Фейсбук – вижте ТУК