Партньори

Благодарение на „Сиела Норма“ АД, Юридическият факултет вече ползва онлайн достъп до правно-информационната система Сиела 5.1. Достъпът се осъществява чрез интернет посредством Ciela Web Server. Сиела 5.1 обединява различни продукти в един интерфейс. Преподавателите и студентите имат достъп до Сиела Норми, Сиела Процедури и Сиела Евро, както и до цялата съдебна практика. Сиела 5.1 може да се ползва в библиотеката на ЮФ, Правната клиника, както и в кабинетите на катедрите във факултета.


Благодарим за подкрепата, която ни оказват, и на:

– КЦМ 2000 Груп.

– Соломед ООД

– Елф – 515 ЕООД

– Сиела Норма АД

– Асоциация на административните съдии в България

– Дружество „Европейско право“

– адв. Георги Събев

– г-н Момчил Мавров


„Пина Де“ ЕООД- гр. Пловдив