Партньори

Благодарение на „Сиела Норма“ АД, Юридическият факултет вече ползва онлайн достъп до правно-информационната система Сиела 5.1. Достъпът се осъществява чрез интернет посредством Ciela Web Server. Сиела 5.1 обединява различни продукти в един интерфейс. Преподавателите и студентите имат достъп до Сиела Норми, Сиела Процедури и Сиела Евро, както и до цялата съдебна практика. Сиела 5.1 може да се ползва в библиотеката на ЮФ, Правната клиника, както и в кабинетите на катедрите във факултета.


Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията“

Районна прокуратура – Пловдив

Окръжна прокуратура – Пловдив

Апелативна прокуратура – Пловдив

Районен съд  -Пловдив

Окръжен съд – Пловдив

Апелативен съд – Пловдив

Областен съвет на Български Червен кръст – Пловдив

„Сиела Норма“ АД

„СИБИ“ ООД

Община Пловдив

Общински съвет – Пловдив

Областна администрация – Пловдив

КЦМ 2000 Груп

Асоциация на административните съдии в България

Дружество „Европейско право“