Клуб на цивилиста

Клубът на цивилиста възстановява дейността на Кръжока по гражданско право, съществувал в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998-2004 г.
Клубът има за цел да предостави платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси в областта на частното право.
В Клуба се изявяват и развиват изследователи, като има амбицията да въвлича в изследователската дейност най-младите и заинтригувани от нея юристи.
Клубът организира информационни срещи, разговори, сбирки, семинари и други традиционни и модерни форуми, подходящи за обмен и развитие на познанията в областта на цивилистиката.
В клуба могат да участват всички с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.