Отговорници по курсове

Редовно обучение – за учебната 2020-2021 г.

I курс – отговорник на курса: Вяра Трифонова – e-mail: stu2007253019@uni-plovdiv.bg

 • 1-ва група – Вяра Трифонова – e-mail: stu2007253019@uni-plovdiv.bg
 • 2-ра група – Линда Бонева – e-mail: stu2007253030@uni-plovdiv.bg
 • 3-та група – Ирина Христева – e-mail: stu2007253061@uni-plovdiv.bg
 • 4-та група – Дияна Парпарова – e-mail: stu2007253091@uni-plovdiv.bg
 • 5-та група – Стела Станчева – e-mail: stu2007253106@uni-plovdiv.bg
 • 6-та група – Рая Недялкова – e-mail: stu2007253146@uni-plovdiv.bg

II курс – отговорник на курса: Натали Пенчева – e-mail: stu1907253055@uni-plovdiv.bg

 • 1-ва група – Гергана Павлова – e-mail: stu1907253010@uni-plovdiv.bg
 • 2-ра група – Милен Иванов – e-mail: stu1907253030@uni-plovdiv.bg
 • 3-та група – Натали Пенчева – e-mail: stu1907253055@uni-plovdiv.bg
 • 4-та група – Георги Узунов – e-mail: stu1907253075@uni-plovdiv.bg
 • 5-та група – Елеонора Димитрова – e-mail: stu1907253099@uni-plovdiv.bg
 • 6-та група – Радостина Петрова – e-mail: stu190725120@uni-plovdiv.bg

III курс – отговорник на курса: Силвия Иванова – e-mail: stu1807253124@uni-plovdiv.bg

 • 1-ва група – Маргарита Кърмова – e-mail: stu1807253011@uni-plovdiv.bg
 • 2-ра група – Петър Матеев – e-mail: stu1807253034@uni-plovdiv.bg
 • 3-та група – Едис Банашък – e-mail: stu1807253067@uni-plovdiv.bg
 • 4-та група – Владимир Урилски – e-mail: stu1807253074@uni-plovdiv.bg
 • 5-та група – Николай Ставрев – e-mail: stu1807253093@uni-plovdiv.bg
 • 6-та група – Силвия Иванова – e-mail: stu1807253124@uni-plovdiv.bg

IV курс – отговорник на курса: Виктория Палигорова – e-mail: stu1707253048@uni-plovdiv.bg

 • 1-ва група – Лазар Стойчев- e-mail: stu1707253004@uni-plovdiv.bg
 • 2-ра група – Надежда Чукалова -e-mail: stu1707253042@uni-plovdiv.bg
 • 3-та група – Виктория Палигорова – e-mail: stu1707253048@uni-plovdiv.bg
 • 4-та група – Дейвид Яворов – e-mail: stu1707253077@uni-plovdiv.bg
 • 5-та група – Васил Илиев – e-mail: stu1707253095@uni-plovdiv.bg

V курс – отговорник на курса: Габриела Райнова – e-mail: stu1607253094@uni-plovdiv.bg

 • 1-ва група – Мария Мерджанова – e-mail: stu1607253009@uni-plovdiv.bg
 • 2-ра група – Цветомир Личев – e-mail: stu1607253032@uni-plovdiv.bg
 • 3-та група – Лина Москова – e-mail: stu1607253064@uni-plovdiv.bg
 • 4-та група – Габриела Райнова – e-mail: stu1607253094@uni-plovdiv.bg
 • 5-та група – Силвия Денкова – e-mail: stu1607253097@uni-plovdiv.bg

Задочно обучение – за учебната 2020-2021 г.

1 курс – Владимира Йовкова – e-mail: stu2007254023@uni-plovdiv.bg

2 курс – Росица Василева – e-mail: stu1907254006@uni-plovdiv.bg

3 курс – Йоанна Димитрова – e-mail: stu1807254003@uni-plovdiv.bg

4 курс – Тони Недева – e-mail: stu1707254039@uni-plovdiv.bg

5 курс –  Галена Божидарова – e-mail: stu1607254015@uni-plovdiv.bg