Студентски клуб по МХП

Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ подписа двустранно споразумение с Областния съвет на Български Червен кръст – Пловдив. Чрез него двете институции се обединяват в желанието си за разбирателство и сътрудничеството в областта на социалната и здравна политика в сферата на висшето образование и в стремежа си за подобряване качеството на обучение сред студентската младеж.
Първа инициатива в тази насока беше създаването на Студентски клуб по Международно хуманитарно право.
Цел на Студентския клуб по Международно хуманитарно право e  да допринася последователно за разпространението на международните хуманитарни ценности и реализирането на дейности за разбиране, зачитане и подкрепа на международните норми на хуманитарното право и човешките права и основните принципи на червенокръсткото движение, с оглед утвърждаване нагласата за предотвратяване на насилието, човешкото страдание и проявите на нетолерантност.
Студентите, членуващи в клуба, ще имат възможността да бъдат участници в редица инициативи, събития, обучения и др., организирани от Червения кръст на местно, национално и международно ниво.
Доброволният характер на участието в клуба е ясен индикатор за мотивацията и желанието на студентите да „надскочат“ границите на академичното обучение и да покажат своите заложби, възможности и таланти в нови сфери от развитието на гражданското общество.