Инициативи

– Кратка анотация за провеждането на летен курс по Международно хуманитарно право, организиран в периода 24-30 юли 2011 г. от Германския Червен кръст, може да прочетете от тук.

 

– На 12 ноември 2010 г.  в 8 аудитория на ПУ се проведе Отетно-изборно събрание на Студентския клуб по Международно хуманитарно право. За координатор на клуба бе избрана Катерина Гайдаджиева, студентка от 2 курс, спец. „Право“, а за заместник координатор на клуба бе избрана Донка Стойчева, студентка от 1 курс, спец. „Право“.

– На 4 май 2010 г. от 10.00 часа в сградата на БЧК – Пловдив на ул. „Кракра“ 6  се проведе церемонията по  връчването на сертификатите на участниците в обучителния семинар „Въведение в Международното хуманитарно право“.

– Обучителен семинар на тема «Въведение в Международното хуманитарно право» бе организиран специално за Студентския клуб по Международно хуманитарно право. Семинарът се проведе на 17 и 18 април 2001 г., като в него взеха участие 25 студенти от клуба и 5 доброволци от клуб «Централен» на БМЧК-Пловдив. Основните теми, представени през изминалите 2 дни бяха: Развитие, съдържание и прилагане на Международното хуманитарно право; Емблемата – употреба, функции, злоупотреби, правен анализ; Изследване за обичайното международно хуманитарно право; Женевските конвенции; Връзките между МХП, Международното наказателно право и международната закрила на правата на човека и други. Бяха представени реални казуси, които предизвикаха голям интерес и много дискусии сред участниците.
Поради своятя специфика, обучението бе изнесено от екип в състав – г-жа Маргарита Димитрова – директор на дирекция „Правна“ и г-жа Яна Михайлова – директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в Секретариата на Националния съвет на Български Червен кръст, и г-н Христо Паунов – главен аситент в Юридическия факултет на ПУ. В края на обучението участниците в него имаха за задача да обсъдят настоящите си дейности и планират бъбещите си инициативи. Обучението беше финасирано със средствата от Годишната награда за Доброволчески мениджмънт, която спечели Български Младежки Червен кръст – Пловдив.
Снимки от проведеното обучение може да видите тук.

– Студенският клуб по Международно хуманитарно право получи награда. Със специална награда на Българския Младежки Червен кръст  в категория „Доброволчески мениджмънт“ бе удостоен Студентският клуб по Международно хуманитарно право. Наградата е част от нова инициатива на националното ръководство на БМЧК за отличаване на областни младежки организации за успех в осъществяването на различни дейности. Отличието се дава за възстановяването на традицията и съдаването /през 21 век/ на първия в страната клуб, занимаващ се с разпространението на международните хуманитарни ценности и реализирането на дейности за разбиране, зачитане и подкрепа на международните норми на хуманитарното право. Наградата във вид на официален сертификат е придружена и от чек на стойност 1000 лева, които са предназначени за развиване и усъвършенстване на съответната дейност. Церемонията по връчването на Годишните награди на БМЧК се състоя по време на Националния събор на Българския Младежки Червен кръст, който се проведе в гр. Монтана.

– Членове на клуба участваха в „Кръгла маса по международните правни норми за действия при бедствия“, организирана от Българския Червен кръст на 15.12.2009 г. По време на форума бе представено законодателно проучване на тема „НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ИЗПРАЩАНЕ И ТРАНЗИТИРАНЕ НА ПОМОЩ ЗА  БЕДСТВИЯ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, извършено в рамките на проект „Международен закон за бедствия“ (IDRL).

– Членове на клуба  преминаха обучение на тема „Общи знания за Червения кръст“ – част от специалната система за обучение на Българския Червен кръст.