Факултетен студентски съвет

Факултетният студентски съвет на Юридическия факултет (ФССЮФ) е част от структурата на Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“.
Основната цел на тази структура е да защитава общите права и интереси на студентите и докторантите. Тя също служи като „мост“ за постоянна връзка между студентите и ръководството на ЮФ. В това се състои основата за едно динамично развиващо се и модерно обучение.

Общото събрание (ОС) е висш колективен орган за управление на ФССЮФ.

В ОС на ФССЮФ членуват както следва:

1. отговорниците на всяка административна група в 5-те курса на редовно обучение;

2. отговорниците на курсове от задочна форма на обучение;

3. поне един докторант в редовна или задочна форма на обучение;

4. по един студент от магистърските програми в ЮФ;

5. студенти или докторанти, които са координатори на клуб или кръжок, създаден или утвърден с решение на УС на ФССЮФ.

Факултетният студентски съвет на Юридически факултет – това са хората, към които можете да се обърнете при проблем, свързан с университета, факултета или даден предмет.
Ако имате някакви въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с предеседателя на Факулетния студентски съвет на Юридически факултет Виктория Палигорова – студент в 4 курс, спец. Право, редовно обучение