Есенна сесия на държавните изпити

1. ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

05 и 06 октомври  2018г.

 

2. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

26 и 27 октомври  2018г.

 

3. ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ

16 и 17 ноември 2018 г.

 

 

Студенти, които са завършили семестриално /положили успешно семестриалните изпити/ подават Заявление в 225 каб.  от 5.09. до 25.09.2018 г.

При първо явяване на ДИ – Заявленето /изтегля се от сайта на ЮФ/ се подава лично.