Относно прехвърлени студенти и възстановени студентски права

Списък на прехвърлени студенти и студенти с възстановени студентски права – вижте ТУК