In Memoriam – проф. д-р Кино Лазаров

Напусна ни проф. д-р Кино Лазаров
(27.11.1933 – 26.08.2018)

Проф. Кино Лазаров е роден на 27 ноември 1933 г. в Долни Дъбник. През 1953 г. завършва Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“. Бил е съдия в Плевенския районен съд в продължение на девет години. Завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. През 1969 г. е привлечен като консултант във Върховния съд. От юни 1970 г. до януари 2006 г. е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II ст. и професор в ИПН при БАН. Ръководил е на секцията по публично-правни науки към ИПН и едноименния сектор към Единния център по правни науки – обединяващ Правния институт и Юридическия факултет на СУ. Бил е преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проф. Кино Лазаров е един от създателите на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Ръководител е на катедрата по Публичноправни науки в същия факултет от 1992 до 1999 г.  От създаването на ЮФ на ПУ през 1992 г.  до 2011 г. проф. Лазаров активно преподаваше във факултета и обучаваше докторанти.

Автор е на над сто научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия. Много от произведенията му се търсят и използват и до днес от практикуващите юристи. През ноември 2017 г. бяха преиздадени в актуализиран вид някои от основните му произведения – „Принудителни административни мерки“, „Недействителност на административните актове“, „Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност“.

Проф. Кино Лазаров е бил член на комисията по изготвяне на Конституцията. Като такъв той е един от основните радетели за възстановяване на Върховния административен съд в българската правна система.

Проф. Лазаров е участвал в създаването на множество законопроекти. Той е един от основните автори на първия и втория Закон за административното производство (съответно приети през 1970 и 1979 г.), където за първи път в социалистическа държава се въвежда общата клауза за съдебното обжалване, съчетана с едни от основните принципи на административния процес във Франция. Той е основният инициатор и председател на комисията за изготвяне на сега действащия Административно-процесуален кодекс. АПК е единственият процесуален кодекс, който не е критикуван от ЕК.

Проф. Лазаров е бил член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание.

Кино Лазаров винаги е бил и много четен и успешен белетрист и сатирик. Има издадени над 10 стихосбирки.

Носител е на орден „Кирил и Методий“ I-ва степен и на почетния плакет на Народното събрание. Почетен гражданин на Община Долни Дъбник.

Завършва своя земен път на 26 август 2018 г. в София.

Опелото на проф. Кино Лазаров ще се състои на 29 август (сряда) от 11 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София.