За студентите – задочно обучение

Направени са актуализации в учебните разписания (в червен цвят). Може да ги изтеглите от сайта на ЮФ.