Относно учебните разписания за редовно обучение

Учебните разписания за специалност „Право“, редовно обучение, за 1-ви семестър на новата уч. 2018-2019 г. ще бъдат публикувани на 25.09.2018 г. (вторник) след 14.00 ч.