За 1 курс, редовно обучение

Упражненията по Обща теория на правото при гл. ас. д-р Д. Ханев на 8, 9, 15 и 16.10.2018 г. се отлагат. Същите ще се проведат, както следва:

На 18.10., от 9:00 до 10:30 ч.,  3 гр. – 2 ауд.

от 15:00 до 16:30 ч., 2 гр. – 2 ауд.

от 16:30 до 18:00 ч., 6 гр. – 2 ауд.

 

На 25.10., от 15:00 до 16:30 ч., 1 гр. – 8 ауд.

от 16:30 до 18:00 ч., 4 гр. – 8 ауд.

от 18:00 до 19:30 ч., 5 гр. – 8 ауд

 

На 08.11., от  9:00 до 10:30 ч., 3 гр. – 10 ауд.

от 10:30 до 12:00 ч., 2 гр. – 10 ауд.

от 12:00 до 13:30 ч., 6 гр. – 10 ауд.

от 15:00 до 16:30 ч., 1 гр. – 1 ауд.

от 16:30 до 18:00 ч., 4 гр. – 1 ауд.

от 18:00 до 19:30 ч., 5 гр. – 1 ауд