За 4 и 5 гр. на 3 курс, редовно обучение

На 11.10.2018 г. упражненията по Облигационно право при докт. А. Славчев от 9:00 до 12:00 ч. се отлагат за същия ден от 15:00 ч. до 18:00 ч. в 8 ауд.