За 4 и 5 гр. на 4 курс, редовно обучение

На 28.11. и 29.11.2018 г. упражненията по Трудово право на 4 и 5 гр. при докт. Ваня Митева се отлагат. Същите ще се проведат на 30.11.2018 г. от 15:00 ч. в 8 ауд.