Удължен срок за записване в магистърска програма „Международни отношения“ към Юридическия факултет

Юридическият  факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” удължава срока за записване в магистърска програма  „Международни отношения” до 12.10.2018 г.

Програмата изгражда умения и квалификация, отговарящи на изискванията за заемането на длъжност „стажант-аташе”, както и първа дипломатическа длъжност „аташе” в Министерство на външните работи на България.

Програмата е подходяща за служители на държавни или общински служби, както и за служители на МВР или други институции, които искат да си квалифицират  служителите като експерти по международни отношения и да придобият правни и икономически знания.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Условията и документите за кандидатстване са указани в справочника за магистърски програми на ПУ „П Хилендарски” за учебната 2018/2019 г., както и на сайта на Юридическия факултет.

Подаване на документи: Ректорат на ПУ „П. Хилендарски”, ул. „Цар Асен” № 24, ет. 2, кабинет 202, тел. 0889 718 405

Ръководител на програмата е проф. д-р Ирена Илиева,  (irena_ilieva@lawyer.bg).