За 5 курс, редовно обучение

Упражненията по Осигурително право на 4 гр. и 5 гр. на 10.10. и 17.10. при докт. Анна Филчева се отлагат. Същите ще се проведат на 27.10. в 11 с.з. и на 17.11.2018 г. в 1 ауд. по същото време.