За 3 гр. на 1 курс, редовно обучение

На 24.10.2018 г.  упражнението по Конституционно право при ас. д-р Ивайло Василев се отлага. Същото ще се проведе на 26.10.2018 г. (петък) от 8:15 ч. до 10:30 ч. в 4 ауд.