За новоприетите студенти в МП „Публична администрация“

Началото на учебните занятия за 1-ви семестър в Магистърска програма „Публична администрация“ за учебната 2018 – 2019 г. ще бъде на 20.10.2018 г. от 10.30 ч. в 14-та семинарна зала (етаж 3) на Ректората на ПУ.  Учебното разписание вижте ТУК