СКРЪБНА ВЕСТ

     На 14 октомври 2018 година

внезапно ни напусна

професор, доктор на юридическите науки

НИКОЛА АНДРЕЕВ МАНЕВ

(1962-2018 г.)

Проф. Никола Манев е ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и председател на Общото събрание на факултета. Доктор на юридическите науки. Професор по Наказателнопроцесуално право в ПУ „Паисий Хилендарски“, Нов български университет и в Института за държавата и правото при БАН, където е член на секция „Наказателноправни науки“ и на редакционната колегия на сп.“Правна мисъл“. Автор е на над 90 научни публикации, главно в областта на наказателния процес. Работил е като ръководител на отдел „Съвет за криминологически изследвания“ към Върховната касационна прокуратура.

 Поклонението ще се състои на 17.10.2018 г. (сряда) от 11.00 ч. в храм „Св. София“ – гр. София.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!