За 1 и 2 гр. на 5 курс

На 25.10. и на 08.11.2018 г. упражненията по Осигурително право и за двете групи ще се проведат от 12:00 ч. до 14:15 ч. в 11 с.з.