За 3 гр. на 5 курс

Упражненията по Осигурително право, планирани за 25.10. и 08.11., студентите от 3 гр. могат да проведат на 24.10. и на 07.10.2018 г. по избор с 4 или 5 гр.