Относно разпределените помощи за покриване на част от семестриалната такса

Комисията, определена от Факултетния студентски съвет, извърши разпределение на средствата (набрани от Благотворителния футболен турнир) за покриване на част от семестриалната такса. Молим всички, които са подали документи, да получат своите средства от Деканата на ЮФ – каб. 102 – в работно време.