За дипломираните студенти

ВСИЧКИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ /м. май и м. юни 2018г./ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “ПРАВО“ –  РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЕДНА СНИМКА /формат – 3.5 на 4.5 – матирана/, БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА, ЧЕ НЕ ДЪЛЖАТ КНИГИ  И ДА СЕ ПОДПИШАТ ЛИЧНО В ДИПЛОМАТА СИ  ОТ 05.11. ДО 15.11.2018г. в 225 каб.