ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ОТ МП „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ВСИЧКИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЕДНА СНИМКА (формат – 3.5 на 4.5 – матирана), БЕЛЕЖКА ОТ БИБЛИОТЕКАТА, ЧЕ НЕ ДЪЛЖАТ КНИГИ  И ДА СЕ ПОДПИШАТ ЛИЧНО В ДИПЛОМАТА СИ  ОТ 05.11. ДО 15.11.2018г. В 225 КАБИНЕТ. 

ВРЪЧВАНЕТО НА ДИПЛОМИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 30.11.2018 г. (ПЕТЪК) ОТ 15.00 Ч. В 5-ТА АУДИТОРИЯ НА РЕКТОРАТА.