Сбирка на Клуба на цивилиста

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ви кани на поредната си сбирка, на която ще се представи и дискутира темата:

За отговорността на търговските дружества спрямо кредиторите при преобразуване и субективните предели на изпълнителния лист

Лектор:

Александър Александров, доктор по право, главен асистент в ЮФ на ПУ и ИДП – БАН

Сбирката ще се състои на 12 декември 2018 г. (сряда) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

  За повече информация и материали за предварителен прочит, моля пишете на civilistclub@abv.bg.

 Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!