За Магистърска програма „Международни отношения“

Датата за защита на дипломните работи в МП „Международни отношения“ е 25.11.2018 г. – от 12.00 ч. в Учебна съдебна зала.

Срокът за приемане на заявленията за защита на дипломна работа е от 12.11. до 20.11.2018 г. в стая 206, Ректорат – при инсп. Чиликова.