Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в  Юридическия факултет за академичната 2018/2019 г. – вижте ТУК