За 3 курс, редовно обучение

Във връзка с отучването на занятията от 2 ноември, в разписанието за лекциите по Административен процес се налагат следните промени:
11.12.2018 г., от 10:30 ч. до 16:30 ч., 1 ауд.
18.12.2018 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., 4 ауд. и от 10:30 до 15:00 ч., 1 ауд.
02.01.2019 г. от 9:00 ч. до 14:15 ч., 9 ауд.
09.01.2019 г. от 9:00 ч. до 14:15 ч., 9 ауд.
Упражнението на 3 гр. по Административен процес на 11.12.2018 г. ще се проведе от 16:30 ч. до 19:30 ч., 4 ауд.