За 3 курс, редовно обучение

На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 8:30 ч. в 10 ауд. ще се проведе лекция по Административен процес при доц. К. Пехливанов.

Упражненията по Административен процес на 4, 5 и 2 гр. при гл. ас. д-р А. Илиева се отменят.

Упражненията на 4 и 5 гр. по Облигационно право при докт. А. Славчев ще се проведат от 13:30 до 15:00 ч. (5 гр.) и от 15:30 до 16:30 ч. (4 гр.) в 54 с.з.