На вниманието на студентите от 1 курс, задочно обучение

Всички студенти, които не са подали информация на курсовия отговорник относно избираемата дисциплина за втория семестър, да го направят в срок до 04.12.2018 г. В противен случай, те ще бъдат служебно разпределени от деканското ръководство. Списъкът с разпределението ще бъде публикуван на специализирания сайт на Юридическия факултет.