Българското участие в сравнителноправна конференция

Българското участие в сравнителноправна конференция[1]

 

В края на ноември т.г. двама преподаватели от Юридическия факултет на Пловдивския университет бяха единствените преки български участници на ежегодната конференция, организирана по многогодишния мащабен изследователски проект „Общата сърцевина на европейското частно право“, ръководен от известните учени-компаративисти Уго Матей и Марио Бусани[2]. Тазгодишната тема на пленарната част от форума беше посветена на национализма и частното право. Широката по обхват тема даде възможност да бъдат представени няколко пленарни доклада от областта на частното право в европейски и американски контекст.

Домакин на конференцията бяха Университетът в Палермо, съорганизатор – Международният университетски колеж в Торино. Участваха учени от държавите членки на ЕС и от САЩ. Работен език на форума е английският.

Участниците от българска страна доц. д-р Красимир Митев и д-р Ангел Шопов активно се включиха в работата по малки групи, основно на първата от тях. Групите са три – по проблемите на договорните отношения, на непозволеното увреждане и на собствеността. В областта на договорите са оформени подгрупи от национални докладчици и общи докладчици (редактори), които изследват отделен правен проблем. Доц. Митев е национален докладчик в групата за компенсацията, както и на вече публикуван доклад за неимуществените вреди[3]. Д-р Шопов е национален докладчик в групата за неморалните договори заедно с д-р Валентина Бинева. Публикациите по темите за компенсацията и за неморалните договори са в напреднала фаза. Дискутираха се детайли от публикуването на книгата по втората тема – беше показана окончателната хартиена версия на ръкописа. За книгата по първата тема се набелязаха мерки за ускоряване на издаването.

Обсъдиха се множество други теми в областта на договорните отношения, както и техният напредък на изследване. Така например, доста напреднала е работата по тълкуването на търговските договори, както и тази в областта на правата на третите спрямо договора лица. Разгледаха се и други идеи относно теми за образуване на нови изследователски екипи. Обмисля се включването на други колеги български юристи в изследванията на английски език по конкретен правен проблем, съвпадащ с техните научни и практически интереси. Заедно с членовете от другите малки групи д-р Митев и  д-р Шопов обсъдиха други бъдещи изследователски проекти – например с членове от групата за собствеността са разгледа идеята за изследване на особеностите на собствеността върху културни ценности.

Проектът (първоначално известен като „Проектът Тренто“) привлича повече от 25 години широк кръг юристи, изкушени от изследването на частното право – теоретици и практици, без значение дали са водещи или начинаещи на своето поприще. Широко застъпен в проекта „Общата сърцевина на Европейското частно право“ е сравнителноправният метод на изследване. Името на проекта носи широко известна серия от книги, създавани в рамките на изследването по конкретен правен проблем и досега отпечатвани от престижното издателство на Университета в Кеймбридж[4]. Дискутират се много интересни въпроси, някои – без еднозначен отговор в доктрината и практиката.

Със сигурност може да се твърди, че участието на учените от Пловдивския университет допринесе за обогатяване на техните професионални контакти, за ускоряването на научния обмен, както и за обсъждането на нови теми от общ научен интерес с колеги от чужбина. Не на последно място, така се утвърждава имиджът на ЮФ и на Пловдивския университет като международно разпознаваема научна институция.

[1] В изпълнение на научен проект, финансиран по фонд НПД към ПУ с договор № ФП 17 ЮФ 3.

[2] Повече за проекта и конференцията вж. http://www.common-core.org/.

[3] Като национален доклад в книгата-сборник, посветена на обезщетението за неимуществени вреди при неизпълнение на договори в Европа – https://www.cambridge.org/core/books/recovery-of-nonpecuniary-loss-in-european-contract-law/16686480915BCB1F16DD70B1CDEF18C4.

[4] https://www.cambridge.org/core/series/common-core-of-european-private-law/9A1F0195629A3C0607233F14029C3A25.